Banan — Det viktigaste på Ekarnas GK

Golfbanan

Det viktigaste för oss är givetvis golfbanan. Inte särdeles lång, men smal och knixig här och var och med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår greenkeeper Jan Andersson med personal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

Fyra banlängder

Ekarna vill stimulera alla kategorier av golfspelare. Vi erbjuder därför fyra olika banlängder som är slopade: orange, röd, gul och vit. Vit tee är endast utmärkt med vita plattor.

Övningsområde

ovningsomrade

Ekarnas GK erbjuder fina träningsmöjligheter. I anslutning till klubbhuset finns en putting-green och med några få steg når man även en fin chip- och putt-green. I ekdungen finns en green för träning av pitchar och bunkerslag. Dessutom ligger där 4 korta hål för finslipning av närspelet. Drivingrangen erbjuder tak över huvudet på ena sidan och i mitten finns en Svingstudio. Tre stycken konstgjorda greener finns att ta sikte på.

Aktuell banstatus

Banan är fr.o.m. 11 nov stängd för vintern. Driving range är öppen med självplock när det är snöfritt. Passa på att spela inomhus i golfsimulator istället! Info om golfsimulator.

flagga

Flaggstängerna är försedda med reflektorer för snabbare och säkrare avståndsmätning med laserkikare.

Scorekort

scorekort

Slopetabeller

Slope2015

 

Lokala regler och bestämmelser för Ekarnas Golfklubb

(Klicka på flikarna för att expandera dem)

Lokala Regler

Lokala regler för Ekarnas Golfklubb gällande för spel säsongen 2017

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27) a) Banans gräns markeras med vita pinnar. b) Markeringen av banans gräns längs ömse sidor av väg 47 gäller endast vid spel på de hål som ligger på den sidan av vägen där de närmaste markeringarna står. En boll som har passerat väg 47 definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

2. VATTENHINDER (Regel 26) a) Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. b) Gränsen för sidovattenhindret till vänster längs med hål 17, följer vänsterkanten på promenadstigen. Anmärkning: Detta innebär att droppning först kan ske enligt Regel 26-1. Då hamnar troligtvis bollen på den belagda promenadstigen, varifrån en ny droppning får ske enligt Regel 24-2b.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1) a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen. b) Myrstackar. c) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord. d) Områden markerade med sluten vit linje.

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2) Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2012-2015 sid139-140.

4a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1) a) Stenar i bunker (generell lokal regel).

4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2) a) Alla belagda vägar och promenadstigar. b) Alla vägslut och vägutvidgningar markerade med vita linjer. c) Träd med stödpinne.

5. DROPPRUTOR På hål 2 finns två dropprutor: a) En till höger om transportvägen, där droppning får ske för boll inom det markerade området utmed transportvägen till höger om greenen (området är markerat med blå plattor). b) En vid sidovattenhindret bakom greenen, där droppning får ske för boll i sidovattenhindret.

På hål 18 finns en droppzon i ekdungen på ”greensidan” av ån, där droppning får ske för boll i sidovattenhindret.

Anmärkning.: Bollen skall vid droppning ta mark i dropprutan och är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om den rullar ur rutan eller närmare hål. I övrigt är Regel 20-2c tillämplig.

6. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3, bilaga IV,5)) Vid allt spel på Ekarnas Golfklubb får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat eller teknisk utrustning som mäter avstånd. Om en spelare under en tävlings- eller handicapgrundande sällskapsrond använder en apparat eller teknisk utrustning som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.), får dessa funktioner inte användas.

7. BOLL ELLER BOLLMARKERING SOM OAVSIKTLIGT FLYTTAS PÅ GREEN

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 skall ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter skall dock återplaceras

Plikt för brott mot lokal regel: Slagspel – Två slag.

Banans markeringar

Vit – Out of Bounds – regel 27

Gul – Vattenhinder – regel 26

Röd – Sidovattenhinder – regel 26

Blå – Mark under arbete (MUA) – regel 25

Blå – Vit MUA, spel förbjudet – Bilaga I, sidan 133

Orange – Oflyttbart hindrande föremål – regel 24

 

 

Ulf Ojala, Regelkommittén

Lokala bestämmelser

Lokala bestämmelser

1. BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av banpersonalen.
2. BUNKERKRATTOR Bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelriktningen.
3. BAGVAGNAR Bagvagnar får inte dras över tee, green eller foregreen, eller mellan green och greenbunker.
4. TRAFIK PÅ VÄGEN Det är absolut förbjudet att slå på hål 15 när det finns trafik på väg 47 som kan komma inom räckhåll för slaget.
5. BOLL I TRÄDGÅRD ELLER PÅ ÅKERMARK Boll som hamnar på åkermark vid hål 3, 6 och 7 samt i trädgården vid hål 16 FÅR EJ HÄMTAS då dessa ytor ej får beträdas.
6. GÅENDE PÅ FORSHALLSPROMENADEN När promenerande på Forshallspromenaden längs hål 1 och 17 finns inom räckhåll för slaget SKALL spelaren vänta.
7. BOLL ”OUT OF BOUNDS” VID PISTOLSKYTTEBANAN Det är av säkerhetsskäl ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningen vid pistolskyttebanan till höger och hitom green på hål 17.
8. PAUS EFTER NIO HÅL Spelare kan utnyttja max 5 minuters paus efter 9 hål. Om bakomvarande boll inte önskar paus, skall bollen släppas förbi.
9. ANVISNINGAR OCH TILLSÄGELSER Golfvärdars och banpersonals anvisningar och tillsägelser skall följas. OM SPELARE BRYTER MOT DE LOKALA BESTÄMMELSERNA KAN STYRELSEN KOMMA ATT VIDTA DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Golfbilar

Medlem med intyg: 150 kr
Gäst med intyg: 200 kr
Medlem/gäst utan intyg: 350 k

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Kansli: 0514-12061
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider Kansli/Shop:
Mån 09.00-15.00
Tis 09.00-15.00
Ons 09.00-15.00
Tors 09.00-15.00
Fre 09.00-15.00
Under lågsäsong Nov-Mars ring gärna och kontrollera att personal finns på plats eller skicka mail på info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår greenkeeper Jan med personal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

Driving range är stängd för säsongen. Självplock gäller när vädret tillåter.
0514-120 61
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.